Imperium

Behemoth`s Lair

Regulamin Konkursu

Permalink

Regulamin konkursu

I Organizator Konkursu
Komitet Organizacyjny Konwentu (KOK)
Stowarzyszenie Miłośników Fantasy Jaskinia Behemotha (SMF JB)

II Przedmiot konkursu
Przedmiotem konkursu jest opracowanie projektu koncepcyjnego gadżetu promującego VI Konwent w Byczynie "Spotkanie z Behemothem"

III Warunki uczestnictwa w konkursie
do konkursu mogą przystąpić Rezydenci, Mieszkańcy, Jaskiniowcy, Weterani, Geronci
każdy uczestnik może zgłaszać dowolną ilość prac
udział w konkursie oznacza akceptację warunków konkursu

IV Forma prezentacji pracy konkursowej
krótki opis projektu
część graficzna pracy konkursowej
- graficzna prezentacja projektu, wizualizacje, rysunki, grafika komputerowa

V Termin oraz sposób składania prac konkursowych
Projekty należy przesłać droga mailową do KOK (konwent||heroes.net.pl)
ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2009r. godz 00:00
prace zgłoszone po tym terminie nie będą brane pod uwagę

VI Sposób wyboru prac konkursowych

1 wyboru prac przeznaczonych do realizacji (Zwycięzców)
w przeciągu dwóch tygodni od końca terminu prac dokona Jury
składające się przedstawicieli KOK, SMF JB i Wysokiej Rady

2 nadesłane prace zostaną umieszczone w Galerii osadowej przeznaczonej na potrzeby konkursu (prawdopodobnie po zebraniu wszystkich projektów)
Anonimowe prace poddane zostaną ocenie przez mieszkańców Jaskini którzy przez 2 tygodnie będą mieli możliwość oceniania i komentowania zgłoszonych prac

15 czerwca podany zostanie zwycięzca konkursu

VII Nagrody

Atrakcyjne nagrody książkowe dla zwycięzcy oraz darmowy egzemplarz zwycięskiego gadżetu.