Imperium

Behemoth`s Lair

Deklaracja Sojuszu Jaskini Behemota i Kwasowej Groty

Permalink

Deklaracja Sojuszu Jaskini Behemota i Kwasowej Groty

Dnia 3 czerwca 2008 roku Jaskinia Behemota oraz Kwasowa Grota, poprzez decyzję swych władców reprezentujących: społeczności zgromadzone wokół obu stron, a także fanów gier 'Mocy i Magii' odwiedzających je, jak i własne przekonania wynikające z doświadczenia i pełnionych funkcji, mając na uwadze dobro obu stron, przede wszystkim biorąc pod uwagę dobro fanów polskiej sceny HoMM-MM, jak i odpowiedzialność wynikającą z kształtowania jej, przy stwierdzeniu, że Jaskinia i Grota od pewnego czasu zmierzają w podobnym kierunku pod względem rozwoju i ukierunkowania tematyki, ale jednocześnie doceniając różnorodność obu stron z zamiarem zachowania jej, a także biorąc pod uwagę niejednokrotne wspólne działania w historii, postanawiają wstąpić w trwały, bezpośredni sojusz oparty na partnerstwie, równości i wzajemnym wsparciu.

Postanowienia sojuszu uzgodnione przez obie strony są następujące:

1. Obie strony deklarują wobec siebie szeroko rozumiane wsparcie w kreowaniu przez nie polskiej sceny HoMM-MM, niepodejmowanie decyzji szkodliwych dla jednej ze stron, jak i wzajemną pomoc w wypadku wszelkiego rodzaju kryzysów i kataklizmów w cyberprzestrzeni uniemożliwiających lub utrudniających prowadzenie stron.

2. Obie strony zobowiązują się do wymiany odnośników na swoich głównych stronach, prowadzących wzajemnie do siebie. Linki będą umieszczone w wyraźnym miejscu, zarezerwowanym tylko do tego celu.

3. Obie strony zobowiązują się do utworzenia przekierowań do odpowiednich działów u sojusznika. W dniu zawierania sojuszu są to:
a. po stronie Jaskini: przekierowania do działów WoG oraz MMT-MMR-WoX2 Groty,
b. po stronie Groty: przekierowania do działów H1-4 oraz MM7 Jaskini.
Należy zaznaczyć, że liczba i rodzaj przekierowań mogą w przyszłości zostać zmienione po uzgodnieniu przez obie strony.

4.Po obu stronach do zarządów (Wysokiej Rady w Jaskini oraz Smoczego Zgromadzenia Starożytnych w Grocie) zostaną wprowadzeni na podobnych zasadach ambasadorzy mający kompetencje doradcy w sprawach decyzyjnych, ale nie posiadający faktycznej władzy wykonawczej. Konkretne kompetencje ambasadorów regulują wewnętrze postanowienia po obu stronach indywidualnie.

5.Obie strony zobowiązują się do umieszczenia niniejszej deklaracji na swych forach, w miejscu publicznie dostępnym dla wszystkich, pod postacią ‘przyklejonego’ tematu.

6.Obie strony zobowiązują się do finalizacji postanowień zawartych w niniejszej deklaracji dotyczących wymian linków i przekierowań, wprowadzenia ambasadora oraz umieszczenia tejże deklaracji w przeciągu 14 dni od daty jej ogłoszenia.

Dokument podpisali*:
Acid Dragon (AC)
Crazy (JB)
Enleth (JB)
MiB (JB)
Qui, aka Guinea (AC)

*Nazwy stron w deklaracji oraz imiona osób je reprezentujacych zostały podane alfabetycznie.


Permalink

Obie strony z dniem 15.07.2016 zawierają porozumienie w sprawie możliwości wymierzania kar za czyny dokonane u sojusznika, w sytuacji, gdy czyny te łamią regulamin każdej ze stron sojuszu. Jeśli użytkownik w wyniku naruszenia zasad na jednym z portali zostanie tam ukarany, to władze drugiego portalu mogą (lecz nie muszą) również wymierzyć karę temu użytkownikowi na drugim portalu. Decyzja dotycząca ukarania użytkownika za złamanie regulaminu u sojusznika jest zawsze indywidualna i niezależna dla strony sojuszu, nieuzależniona od daty wymierzenia kary.