Imperium

Behemoth`s Lair

Procedura awansu

Permalink
Procedura awansu
Źródło: Przewodnik


Wędrowiec
Tytuł, który otrzymuje każda osoba rejestrująca się w Jaskini Behemota.

Mimo, iż sama rejestracja wystarczy, aby swobodnie wypowiadać się na forum Jaskini Behemota, Pretoria zastrzega sobie możliwość zablokowania konta osobie, której nick budzi poważne zastrzeżenia.

Mieszkaniec
Aktywny Wędrowiec, którego nick został zaakceptowany przez Pretorię, a on sam przebywa w JB co najmniej od miesiąca. Przy tym stopniu awansu Pretoria bierze pod uwagę częstotliwość, z jaką Wędrowiec loguje się do JB oraz sensowność i jakość jego postów. Ilość postów nie jest brana pod uwagę. To Pretoria decyduje, czy Wędrowiec jest godny miana Mieszkańca.

Mieszkaniec ma możliwość wypowiadania się w Oknie na Świat oraz uczestniczenia w różnych akcjach organizowanych przez wortal.

Jaskiniowiec
Tytuł przyznawany Mieszkańcowi, który spełnia następujące wymagania:

- jest w Jaskini od co najmniej 4 miesięcy

- posiada uzupełniony biogram

- uzyskał 10 punktów z rekomendacji

- napisał minimum 30 postów

- logował się do JB przynajmniej tydzień temu

Na specjalnym forum Jaskiniowcy, Weterani oraz Geronci uzasadniają, dlaczego danemu Mieszkańcowi należy się tytuł Jaskiniowca. Głosy mają swoją wartość. Rekomendacja Jaskiniowca liczona jest jako 1 punkt, Weterana – 2 punkty, a Geronta - 3 punkty.

Procedurę awansu rozpoczyna zazwyczaj Pretoria. Mieszkaniec zostaje poinformowany o możliwości uzyskania kolejnego tytułu. Cały proces może również zainicjować Weteran lub Geront, jeśli uzna on danego Mieszkańca za godnego miana Jaskiniowca.

Jaskiniowiec ma możliwość wypowiadania się w Kawernie Jaskiniowców oraz udzielania rekomendacji Mieszkańcom.

Weteran
Jaskiniowiec, który w JB jest od 2 lat, napisał przynajmniej 60 postów, a ostatni raz logował się do JB maksymalnie dwa tygodnie temu. Może inicjować awans na Jaskiniowca.

Geront
Osoba, która jest w JB od 6 lat i nadal uczestniczy w życiu wortalu. Może inicjować awans na Jaskiniowca.

Liczba modyfikacji: 10, Ostatnio modyfikowany: 27.08.2010, Ostatnio modyfikował: Sulia