Imperium

Behemoth`s Lair

Tourney III - Information and rules / Tourney III - Informacje i zasady

Permalink

Language: English

Hi! :)

In this topic you will find all necessary information about international arena tournament Tourney III.

You can download a map from HERE (it is updated version: 2.3)

If you want to play in this tournament - REGISTER

Some information:

-Recommended game version: Shadow of Death 3.2
-Necessary files:
# Heroes33: This file you have to put into the game folder. It updates a game version to 3.2
# CrAnim + CrTraits: These two files you have to put into Data folder. First file speeds up animation of creatures on the battlefield. Second file improves a Reptilians stats.
-To connect by Internet serves a GameRanger or Hamachi
-If you have some question - Ask in this topic!

Arena rules

Duel between two players goes to two wins.
First battle: Random town vs. Random town
Second battle: Exchange towns from first battle.
Third battle: Red player select pool of three towns. Blue chooses one of them. Red chooses one from two towns.

For example:
Red 1:1 Blue
Now is third battle.
Red select: Rampart, Dungeon, Fortress. Blue chooses Dungeon. Red can chooses Rampart or Fortress. He choosed Rampart. So third battle is: Rampart vs. Dungeon.

Players double mana points.

Players impose a Spirit of Opression.

Players can not use an adventure map spells (Dimension Door, Disguise)

Start bonus: Gold

Difficult: 200%

Players musn't bulid any object in town.

Red player stays in any field on special area and he make set of creatures.
Blue player make set of creatures and attacks Red player.

If winner stays only with elementals is draw, and players play again by the same towns.

If players can't use spells (or they do not want) and one player avoid a clash (for example: 1 archangels still run away from 50 golems) he must attack (archangels have to attack 50 golems)!

If you get the same towns (mirror) in first battle is restart.

If internet will disconnects in during battle: Player with a working internet can allow replay the battle. It is his goodwill. Otherwise, player whose internet was disconnect loses.

Remember: The most important is fair-play!
Scammers will be kicked!

***

Language: Polish

Cześć! :)

Ten temat będzie zawierał wszystkie potrzebne informacje na temat międzynarodowego turnieju aren Tourney III.

Mapę można pobrać TUTAJ (wersja poprawiona: 2.3)

Jeśli chcesz wziąć udział w rozgrywkach - ZAPISZ SIĘ

Kilka informacji:

-Zalecana wersja gry: Shadow of Death 3.2
-Potrzebne pliki:
# Heroes33: Ten plik umieszczamy w folderze z grą. Aktualizuje on wersję gry do 3.2
# CrAnim + CrTraits: Te dwa pliki umieszczamy w folderze Data. Pierwszy przyspiesza animację jednostek na polu bitwy, drugi poprawia statystyki Reptilionów (obrażenia 2-5)
-Do łączenia się przez internet służą programy: GameRanger oraz Hamachi.
-Jeśli masz jakieś pytania, zadaj je w tym temacie!

Reguły areny:

Pojedynek między graczami toczy się do dwóch zwycięstw:
Pierwsza walka: Losowe miasto vs. Losowe miasto
Druga walka: Zamiana miast z pierwszej walki
Trzecia walka: Gracz czerwony określa pulę trzech miast. Niebieski wybiera jedno z nich dla siebie. Czerwony wybiera z pozostałych dwóch.

Obaj gracze podwajają manę w źródle.

Gracze nakładają ducha opresji.

Gracze nie mogą używać czarów podróży (jak Wrota Wymiarów, Ukrycie)

Bonus startowy: złoto

Poziom trudności: 200%

Nie można budować niczego w zamku.

Gracz czerwony staje na dowolnym polu Świętej Ziemi i ustawia swoje jednostki.
Gracz niebieski ustawia jednostki po czym atakuje czerwonego.

Jeśli zwycięzca zostanie jedynie z przywołanymi żywiołakami jest remis i należy powtórzyć walkę w wykonaniu tych samych miast.

Jeśli gracze nie mogą już używać czarów (bądź nie chcą) i jeden z nich ciągle unika starcia (np. 1 archanioł ucieka przed 50 golemami) musi on zaatakować (1 archanioł musi zaatakować 50 golemów)

Jeśli w pierwszej walce wylosujecie te same miasta - restart

Jeśli rozłączy się internet w trakcie walki: Gracz, którego internet wciąż działał może zezwolić na rozegranie walki od nowa. Jest to jego dobra wola. W przeciwnym razie gracz, którego internet się rozłączył przegrywa.

Pamiętajcie: Najważniejsza jest gra fair-play!
Oszuści będą wyrzucani z turnieju!

Pozdrawiam!

Liczba modyfikacji: 8, Ostatnio modyfikowany: 11.02.2014, Ostatnio modyfikował: Mateusz

Permalink

Hej,
Mam jedno pytanie co do zasad, czy przed walką dozwolone jest "przegrupowywanie" jednostek między bohaterami czy ma być to armia z jednej bajki od 1 do 7 poziomu? (pierwszy raz biorę udział w turnieju dlatego też wolę zapytać)

Permalink

Nie można się wymieniać jednostkami między bohaterami. Możesz tylko zmieniać ich pozycje w armii i szyk.


Permalink

Hellburn

Nie można się wymieniać jednostkami między bohaterami. Możesz tylko zmieniać ich pozycje w armii i szyk.

Zgadza się. Jeśli wylosujesz np. Inferno to grasz armią Inferna. Możesz jedynie zmieniać ustawienie. Czyli ty decydujesz gdzie mają stać Magogi, gdzie Arcydiabły itp.

Zaktualizowałem regulamin aby wykluczyć wszystkie wątpliwości.

Liczba modyfikacji: 1, Ostatnio modyfikowany: 11.02.2014, Ostatnio modyfikował: Mateusz

Permalink

Solsken

hi all :)
how we decide who red and who blue?

Hi. I think that this is dummy and not important. I didn't do any lists because every player has 3 clashes (unpaired number).

If this is important for you, you might determine by amount of gold from start bonus. For example: Who have more gold are red in first battle :)