Gorące Dysputy

Karczma Pazur Behemota - "Ogniskowy Cykl Quizowy"

Aktualnie w Osadzie: Ognisko jest zgaszone.
Osada 'Pazur Behemota' > Gorące Dysputy > Karczma Pazur Behemota > Ogniskowy Cykl Quizowy
Wędrowiec: zaloguj, wyszukiwarka
Wiwernus

Wiwernus

16.02.2017
Post ID: 82928

Ogniskowy Cykl Quizowy
Ave Ko Wsio!
Wraz ze stopniowym wzrostem aktywności na ognisku i w ramach desperackiej próby reanimacji kochanego JB, ogłaszam zupełnie nowy format gry towarzyskiej w postaci cyklu tematycznych quizów. Zabawa będzie polegać na wzajemnej rywalizacji, w której będzie trzeba wykazać się wiedzą, dedukcją, pamięcią i szybkością. Zwycięzca będzie mógł określić się mianem jaskiniowego eksperta w obrębie danego zagadnienia. Rozgrywka przebiegać będzie na Ognisku i mieć kilkuelementowy charakter, przy czym każdy Quiz będzie zaczynał się i kończył tego samego dnia.
Pierwszy Etap będzie dotyczył popularnego świata wykreowanego przez Georga R. R. Martina i zakresem obejmował: wszystkie wydane dotąd tomy Pieśni Lodu i Ognia, Świat Lodu i Ognia, Lądy Lodu i Ognia (oficjalne mapy), opublikowane rozdziały z Wichrów Zimy, Opowieści z Siedmiu Królestw oraz kontrowersyjny, wzbudzający tyle emocji serial od HBO Gra o Tron, choć ten będzie traktowany raczej jako smaczek i drobne urozmaicenie na tle bardziej złożonego, literackiego pierwowzoru. W przypadku książek obowiązuje wersja polska w tłumaczeniu pana Michała Jakuszewskiego.
Posiadając już pewne doświadczenia w prowadzeniu quizów w obrębie innych stron o Heroes of Might and Magic, zmieniłem lekko znaną już niektórym formułę, stawiając bardziej na prostotę i rywalizacje opartą o odpowiadanie równoległe oraz pod presją czasu. Pozwoli to zdynamizować rozgrywkę, oszczędzić trochę czasu i doda wiele emocji w tym odpowiedziowym wyścigu. Co więcej, konkurs nie dyskwalifikuje grających – z drobnym wyjątkiem pod sam koniec rozgrywki - ze względu na ich wyniki, pozwalając na dalszą grę i odkucie się, choć sięgnięcie po laur zwycięzcy wymaga gry bez notorycznych potknięć. W każdym etapie zdobywa się punkty, które ostatecznie zostaną zsumowane po finałowym etapie. Ten kto otrzyma ich najwięcej – wygra. Quiz porównałbym do karykaturalnego połączenia popularnych teleturniejów, w szczególności jednak do znanego formatu Jeden z Dziesięciu.
Konkurs rozpoczyna się od przyporządkowania w drodze losowania każdemu z grających numeru porządkowego od 1 do X, gdzie X to oczywiście liczba wszystkich grających. Z reguły Pan z numerem 1 będzie odpowiadał jako pierwszy.

Runda I (GroTronerzy)
Każdemu z grających zadane zostanie 7 pytań o wysokim poziomie trudności. Na każde z nich odpowiada się poprzez wybór jednego z czterech wariantów – A, B, C lub D. Poprawna odpowiedź wynagradzana jest punktami w ilości zależnej od taryfikatora. Błędne odpowiedzenie nawet na jedno z pytań lub nie zmieszczenie się w 90 sekundowym limicie czasowym wyklucza całkowicie z etapu, a zawodnik traci wszystkie punkty, chyba że osiągnął tak zwany bezpieczny próg. Otrzymuje się go po odpowiedzeniu na pięć pytań, wtedy nawet po dyskwalifikacji zachowuje on tyle punktów, ile otrzymałby po odpowiedzeniu na - ku waszemu zaskoczeniu ;p - na pięć pytań. Z czego wynika ten nietypowy, wydawać by się mogło niesprawiedliwy system? Jego celem jest wzniesienie elementu ryzyka i kalkulacji. Przed każdym pytaniem Mistrz Gry (Wodzirej) przybliża tematykę pytania, podając kategorię, co pozwala na oszacowanie swoich sił i wycofanie się przed odpowiadaniem, co pozwala zachować wszystkie punkty. Co więcej, poddać się można nawet już po zadaniu pytania, choć wtedy zachowuje się jedynie 3/5 zdobytych dotąd punktów.
Liczy się tylko pierwsza odpowiedź, każda kolejna nie jest brana pod uwagę.
Dla zwiększenia szans każdy uczestnik otrzymuje trzy różne koła ratunkowe, które może użyć przy odpowiadaniu - jeśli uzna, że zachodzi taka potrzeba, to nawet wszystkie jednocześnie przy jednym pytaniu. Prezentując się one, dumnie jak lwy, następująco:
Pół na Pół – Losowo wykluczone zostają dwa błędne warianty odpowiedzi.
Podwójna Odpowiedź – Umożliwiony zostanie wybór dwóch wariantów, dublując szanse na sukces.
Zmiana Pytania – Oddalająca pytanie na rzecz innego, niekoniecznie prostszego. Obosieczne koło ratunkowe.

Taryfikator

Odpowiedź na wszystkie pytania warta jest aż 40 punktów.
Uczestniczy losują wszystkie siedem (a właściwie osiem, wliczając użycie koła ratunkowego) pytań z tematycznych zestawów. Dotyczącą one następujących kategorii:
1) Północ, Mur i Zza Murze
2) Essos – od Wolnych Miast, przez Morze Traw, aż po Qarth, Zatokę Niewolniczą i Ziemię za Kośćmi.
3) Rebelia Roberta Baratheona – od turnieju w Harrenhal po koronację.
4) Królewska Przystań po Rebelii Roberta Baratheona.
5) Targaryenowie – Władcy, członkowie rodziny, smoki i najważniejsze wydarzenia dotyczące rodu.
6) Wojna 5 Królów.
7) Religie Westeros i Essos.
W przypadku obecności większej ilości zgłaszających się uczestników niż magiczna w Westeros liczba siedem, przygotowane zostaną kolejne zestawy pytań.

Runda II (1 z Wielu)
W tej rundzie Wodzirej podaje kategorię pytania oraz jego poziom trudności, od którego zależy liczba punktów otrzymanych po poprawnej odpowiedzi oraz liczba punktów odebranych po udzieleniu błędnej. Nie ma wariantów odpowiedzi, ale wciąż obecny jest 90 sekundowy limit czasowy.

Taryfikator

Zadawanie pytań zaczyna się od pierwszego zawodnika, przechodząc do kolejnych, jeśli ten odpowiedziałby nieprawidłowo. Ten z zawodników, który pierwszy udzieli poprawnej odpowiedzi, wyznacza kolejnego pytanego po tym gdy Wodzirej poda kategorię i poziom trudności następnego pytania, przy czym nie może wybrać samego siebie. Jeżeli wskazany zawodnik odpowie błędnie, to dotychczasowy wyznaczający, wskazuje kolejnego gracza na udzielenie odpowiedzi na to samo pytanie. Jeśli wskazany odpowie poprawnie, przejmuje prawo do wyznaczania. W ten sposób gra się tak długo, aż wyczerpie się pula wszystkich 16 pytań.
Uczestniczy mogą otrzymywać ujemną liczbę punktów, która przechodzi do następnego etapu.

Runda III (Odpowiadanie Równoległe, czyli Walka Zbiorowa)
Wodzirej zadaje pytanie. Kto pierwszy odpowie na nie poprawnie - otrzyma 5 punktów. Za każdą błędną odpowiedź naliczana jest jednak kara o wartości 3 punktów. Odpowiada się aż do wyczerpania puli 12 pytań. Limit czasowy wynosi 90 sekund, a jego przekroczenie przez wszystkich uczestników wiąże się z odjęciem 5 punktów przez wszystkich grających.
Sugestia. Dla zwiększenia szybkości odpowiadania nie jest konieczne używanie wielkich liter, dopuszczalne są nawet pojedyncze (!) błędy w pisowni, ale nie mogą być one używane nagminnie.

Finał
Do końca rozgrywki przechodzi trójka najlepszych, wyłanianych przez podliczenie punktów zdobytych w trzech poprzednich rundach. Liczba zadawanych pytań jest ograniczona do 10. Każdy zawodnik dostaje pięć żyć, tutaj określanych jako smoki. Ważną rolę odgrywają także zdobyte wcześniej punkty, gdyż każdy uczestnik zaczyna ze zdobytą liczbą punktów z wcześniejszych etapów.
Za każdą dobrą odpowiedź gracz dostaje 10 punktów, za błędną – traci jednego smoka. Pierwszy odpowiada zdobywca największej liczby punktów. Po poprawnej odpowiedzi wyznacza on kolejnego pytanego. Wyznaczający może wybrać także siebie na odpowiadającego przy kolejnym pytaniu, otrzymując wtedy przy poprawnej odpowiedzi aż 25 punktów, ale tracąc dwa smoki po udzieleniu błędnej. Jeśli odpowie źle, wtedy pozostali gracze odpowiadają równolegle na takich samych zasadach jak w Rundzie III i pierwszy, ten który udzieli poprawnej odpowiedzi, przejmuje prawo wyznaczania. Jeśli nikt nie odpowie poprawnie – następne pytanie zostanie zadane osobnikowi z najniższym numerem porządkowym.

Taryfikator

Finał dobiega końca, gdy dwóch grających straci wszystkie swoje smoki. Wtedy podliczane są zdobyte dotąd punkty i laur zwycięzcy otrzymuje fanatyk SoIaF posiadających ich najwięcej.

Regulamin Konkursu
1. Wstępny termin Pierwszego Etapu to 25 Lutego o godzinie 19:00 przy Ognisku. Termin ten, oczywiście za zgodą zgłaszających się i administracji, może ulec stosownej zmianie.
2. Zainteresowani quizem zgłaszają chęć uczestnictwa w oficjalnym temacie mu poświęconym w terminie do 24 Lutego.
3. Nie wstawienie się podczas losowania numerów porządkowych jest równoznaczne z dyskwalifikacją. Możliwe jest zajęcie osoby miejsca takiej osoby przez użytkownika gotowego ją zastąpić.
4. W celu umożliwienia uczciwej rywalizacji zabronione jest stosowanie pomocy w postaci internetowych materiałów czy posiłkowanie się posiadanymi książkami. Karą za nakrycie wspomagania się jest dyskwalifikacja i zamiana na chacie w Głupiego Morda.
5. Prowadzącym Quiz jest Mistrz Gry zwany także Wodzirejem, w przypadku Etapu Pierwszego jest to ten nikczemny szubrawiec Wiwernus.
6. Wszelkie wątpliwości dotyczące odpowiedzi, które zostały stwierdzone przez ogół uczestników, rozstrzygane są na korzyść odpowiadającego.
7. W dobrym tonie jest nieprzeszkadzanie odpowiadającemu przez pisanie na Ognisku, choć nie jest to kategorycznie zakazane. Pomiędzy rundami, przed i po Quizie wszelkie swawole są dozwolone, a nawet wskazane!
8. Po zakończeniu turnieju ujawniona zostanie baza pytań z odpowiedziami.
9. Na drodze konsultacji z użytkownikami serwisu może dojść do drobnych korekcji w formule Quizu (np. zmiana punktacji czy doprecyzowanie opisu poszczególnych Rund).
10. Podpowiadanie uczestnikom przez osoby postronne grozi upokarzającym pacnięciem, zaś przez innych uczestników - karami punktowymi lub dyskwalifikacją.
11. Nie wykluczone są nagrody za zajęcie wysokich miejsc w Quizie.

Tabris

Tabris

18.02.2017
Post ID: 82934

No cóż, zgłaszam się.

Crazy

Crazy

23.02.2017
Post ID: 82949

Ja także.

Ania

Arcybzium Ania

23.02.2017
Post ID: 82950

Ja, ja.

Garett

Garett

24.02.2017
Post ID: 82952

Zgłaszam się.

Wiwernus

Wiwernus

25.02.2017
Post ID: 82954

Z niezależnych ode mnie przyczyn zdrowotnych został mi całkowicie odebrany smak życia i możliwość merytorycznego, godnego przygotowania się do quizu. Dlatego wstępny termin zostaje bezczelnie zawieszony i przełożony - oczywiście znów wstępnie - na 4 Marca o tej samej godzinie i przy tym samym Ognisku. Pozdrawiam