Imperium

Behemoth`s Lair

Najbardziej pożądane umiejętności

Permalink

Logistyka,Żywioły(zależnie od sytuacji),Atak,Płatnerz,Mądrość,Inteligencja,Taktyka.