Imperium

Behemoth`s Lair

Plan Konwentu

Permalink

MonoKOK zastrzega sobie możliwość zmian i dodawania kolejnych atrakcji.

Wtorek, 14.08.18
- 13:00 - Eliminacje do mistrzostw polski w Catan; organizator: Mateusz.

Środa, 15.08.18
- 13:00 - Eliminacje do mistrzostw polski w Marco Polo; organizator: Mateusz.
- 17:00 - Eliminacje do mistrzostw polski w Rummikub; organizator: Mateusz.

Czwartek, 16.08.18
- 12:00 – rozpoczęcie turniejów H3, H5; organizatorzy: Wojrad, Dagon.
- 18:30 – ognisko i grill zapoznawcze i oficjalny start konwentu - z jedzeniem!

Piątek, 17.08.18
- Cały dzień - kontynuacja turniejów H3, H5;
- 18:30 - staropolska biesiada w Grodzie Rycerskim nieopodal - wymarsz spod internatu o godzinie 17:50!

Sobota, 18.08.18
- Cały dzień - kontynuacja turniejów H3 i H5.
[TBC, zmiany są możliwe!]- 12:00 - turniej szermierczy! Organizatorzy: Kastylia, Lis.
- 19:00 – finały turniejów H3 i H5 w Spichlerzu.

Niedziela, 19.08.18
- 12:00– oficjalne zakończenie Konwentu i rozdanie nagród, następnie czas dla spraw SMF JB.


Liczba modyfikacji: 1, Ostatnio modyfikowany: 6.08.2018, Ostatnio modyfikował: Tarnum

Permalink

Plan konwentu został zaktualizowany.